להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

Me Too | עמוד דיון

תקציר

הדיון המורחב

אודי ליאון

תוכן עניינים

What is the issue?
How bad is it ?
How can we deal with it

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
אודי ליאון
26.01.2019 20:50

A surprising  criticism 
on  #MeToo from the left

 

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש