להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

Film-Midrash | עמוד דיון

תקציר

עמדות פתיחה

Film-Midrash

Charlie Chaplin meets R' Nachman of Breslev

Film-Midrash

Film-Midrash

The  4th Sugia-Kivunim video meeitng -23 July , summer 2018
For the recorded meeting press here

סיכום ביניים

הדיון המורחב