להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

פתיחה

Against the Gilad Shalit deal

Against the Gilad Shalit deal

1
Agree with the Gilad Shalit deal

Agree with the Gilad Shalit deal

Agree with the Gilad Shalit deal

3
תמצית 

מקורות עיקריים