להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

שקרים לבנים | מקורות

How to complement a bride?

כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים:   "כלה כמות שהיא",

ובית הלל אומרים:   "כלה נאה וחסודה".

כיצד מרקדין

  English translation : >The bride as she is | Ketubot 17a

מקורות אחרונים

Avatar

Can Justice and Compassion go together?

הניגוד בין משפט וצדקה | תוספתא סנהדרין א', ג