להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

The challenge | מקורות

A Tragic love story

5A 5B

 

2 Samuel 13

מקורות קשורים

Avatar

A Tragic love story

Amnon and Tamar

Avatar

The fence outcome

Sanhedrin 21b -22a