להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

The challenge | מקורות

Condoleezza Rice on #MeToo

מקורות אחרונים

Avatar

A Tragic love story

Amnon and Tamar

Avatar

The fence outcome

Sanhedrin 21b -22a