להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

White Lies | מקורות

מקורות רבניים (5)

Can Justice and Compassion go together?

הניגוד בין משפט וצדקה | תוספתא סנהדרין א', ג
המשך

How to complement a bride

Beit Shamai dispute with Beit Hillel (Ketubot 17a)
המשך

Aharon the Love Maker

אבות דר' נתן פרק יב'
המשך

מקורות יהודיים מודרניים (1)

חכמת העמים (1)

עיתונות ותרבות פופולרית (0)

אין מקורות

Recorded meetings (0)

אין מקורות