להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

The Anti-Sodom | עמוד דיון

תקציר

עמדות פתיחה

The Anti-Sodom

What is the modern equivalent of Sodom?

Sdom’s trait

Sdom’s trait

אַרְבַּע מִדּוֹת בָּאָדָם.

הָאוֹמֵר שֶׁלִּי שֶׁלִּי וְשֶׁלְּךָ שֶׁלָּךְ,

זוֹ מִדָּה בֵינוֹנִית.

וְיֵשׁ אוֹמְרִים, זוֹ מִדַּת סְדוֹם.

שֶׁלִּי שֶׁלָּךְ וְשֶׁלְּךָ שֶׁלִּי, – עַם הָאָרֶץ.

שֶׁלִּי שֶׁלָּךְ וְשֶׁלְּךָ שֶׁלָּךְ, – חָסִיד.

שֶׁלִּי שֶׁלִּי וְשֶׁלְּךָ שֶׁלִּי, – רָשָׁע:

 

0
Too much justice!

Too much justice!

דאמר ר’ יוחנן לא חרבה ירושלים

אלא על שדנו בה דין תורה

אלא דיני דמגיזתא לדיינו

אלא אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה

ולא עבדו לפנים משורת הדין:

בבא מציע דף ל ב
0

סיכום ביניים

The discussion in this Sugia
has just begun
and therfore has not yet been edited

הדיון המורחב

x

Do you think there is a "Sedom" today?

first kearn Genesis here and here

3 תגובות
 • x

  commong you guys!

  do you want me to flunk you ?

   

 • מנחה

 • Joshua Silverman

Ari Spellman

תגובה אחת
 • Question

  Joshua Silverman

Alana Spellman

Talia Weiner

מנחה

6 תגובות
 • Talia Weiner

 • Ari Spellman

 • Contradict

  Alana Spellman

 • עדינה גוטליב

 • Contradict

  Alana Spellman

 • אלכס רויזמן

Tamar Willis

עדינה גוטליב

אודי ליאון

תגובות אחרונות

user profile image
אודי ליאון
15.12.2014 14:52

great answer but please attach the icon of what you are doind מחלוקת ? קושיא? הוכחה

user profile image
עדינה גוטליב
15.12.2014 14:50
I think that modern-day Sdoms still do exist. Though, like Tamar said, there may not be a city in the world where not even 10 righteous people are willing to protest against rape, I firmly believe that to be a by-stander in the face of evil is equivalent to propelling hate forward and letting it thrive. Today, many countries are infamous for having huge sex-trafficking industries that could be deemed the modern form of the sins within Sdom. While not everyone in a city may be guilty of involving themselves in the crime, they are not willing to fight in the face of pure evil, and that in itself is a sin.

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש