להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

פתיחה

Sdom’s trait

Sdom’s trait

אַרְבַּע מִדּוֹת בָּאָדָם.

הָאוֹמֵר שֶׁלִּי שֶׁלִּי וְשֶׁלְּךָ שֶׁלָּךְ,

זוֹ מִדָּה בֵינוֹנִית.

וְיֵשׁ אוֹמְרִים, זוֹ מִדַּת סְדוֹם.

שֶׁלִּי שֶׁלָּךְ וְשֶׁלְּךָ שֶׁלִּי, – עַם הָאָרֶץ.

שֶׁלִּי שֶׁלָּךְ וְשֶׁלְּךָ שֶׁלָּךְ, – חָסִיד.

שֶׁלִּי שֶׁלִּי וְשֶׁלְּךָ שֶׁלִּי, – רָשָׁע:

 

0
Too much justice!

Too much justice!

דאמר ר’ יוחנן לא חרבה ירושלים

אלא על שדנו בה דין תורה

אלא דיני דמגיזתא לדיינו

אלא אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה

ולא עבדו לפנים משורת הדין:

בבא מציע דף ל ב
0
תמצית 

The discussion in this Sugia
has just begun
and therfore has not yet been edited