להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

מקורות

The Eighth Amendment

The Eighth Amendment (Amendment VIII) of the United States Constitution prohibits the federal government from imposing excessive bail, excessive fines, or cruel and unusual punishments.

סוגיות קרובות

מקורות קשורים