להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

Film-Midrash | מקורות

Dancing rolls

Charlie Chaplin: The Gold Rush

מקורות אחרונים

Avatar

Dancing rolls

Charlie Chaplin: The Gold Rush

Avatar

Suspend earth over emptiness

Charlie Chaplin: Modern Times, The Gold Rush