להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

Autonomous Cars‏ | מקורות

Self-Driving Cars

 Jeff Schneider | TEDxCMU

מקורות אחרונים

Avatar

Self-Driving Cars

How They Will Transform Our Cities and Our Lives

Avatar

Self-driving cars

The ethical dilemma