להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

Autonomous Cars‏ | מקורות

מקרא (4)

מקורות רבניים (8)

Lifeboat Ethics: Rabbi Akiva vs. Ben Petura

The halakha emphasizes the importance of saving human lives. We are commanded both to rescue another from death, and to preserve our own lives. What to do when these two values tragically conflict with each other is the subject of…
המשך

Sacrifice your life

Mishneh Torah, Foundations of the Torah 5:1
המשך

Two People in the desert

Bava Metzia 62a | בבא מציעא ס״ב א
המשך

Kill or be Killed?

Jerusalem Talmud Terumot 47a
המשך

They should all be killed

Mishneh Torah, Foundations of the Torah 5:5
המשך

Hide or Die

The Galileans : Niddah 61a
המשך

Violent Saving

Jerusalem Talmud Terumot 46b
המשך

מקורות יהודיים מודרניים (3)

The wayward arrow

Chazon Ish: Sanhedrin 25
המשך

Passive Euthanasia

From my Jewish learning
המשך

Soldiers Heroism

Roi Klein and Tuvia Yanai
המשך

חכמת העמים (4)

Self-driving cars

The ethical dilemma
המשך

Self-Driving Cars

How They Will Transform Our Cities and Our Lives
המשך

Sandel’s Harvard Justice

WHAT’S THE RIGHT THING TO DO
המשך

עיתונות ותרבות פופולרית (3)

Recorded meetings (0)

אין מקורות

מאגרי מידע (5)

Indirect Harm

Bava Batra 22b-23a | .בבא בתרא כב: - כג
המשך

Tied in front of a lion

Mishneh Torah, Murderer and the Preservation of Life 2:2
המשך

צהר לאתיקה

מיסודו של ארגון רבני 'צהר'
המשך