להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

Autonomous Cars‏ | מקורות

Self-driving cars

Patrick Lin TedEd

מקורות קשורים

Avatar

Self-Driving Cars

How They Will Transform Our Cities and Our Lives

Avatar

Self-driving cars

The ethical dilemma