להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

מקורות

The great principle of Torah

וְאָֽהַבְתָּ֥ לְרֵעֲךָ֖ כָּמ֑וֹךָ
אֲנִ֖י יְהוָֽה

Love your fellow
as yourself:
I am GOD.

Rabbi Akiva,proclaimed:
this is a great principle of the Torah!!

(Torat Kohanim 4:12)

סוגיות קרובות

מקורות קשורים