להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

The bystander’s challenge | מקורות

The Jewish Samariten

רואה חברו שטובע בנהרTalmud Sanhedrin 73

מקורות אחרונים

Avatar

Chopping of a limb

Responsa Radbaz (1479–1573)

Avatar

The Bystander Effect

Ken Brown | TEDxUIowa 2015