להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

הקדיש הנעקד | מקורות

מקרא (1)

הינני

עקידת יצחק בראשית כב'
המשך

מקורות רבניים (3)

עתה ידעתי

עתה ידעתי : בראשית רבא נו, ח
המשך

Frightened and Distressed

"וירא ויצר לו " -בראשית רבא עו'
המשך

הקדיש

Magnified, Sanctified, be thy Holy Name
המשך

מקורות יהודיים מודרניים (3)

Kadish for those killed for Israel

Nobel prize laureate - S. Y. Agnon ;
המשך

אתה רוצה באפילה? הנני

תרגום שירו האחרון של לאונרד כהן
המשך

Hineni

לאונרד כהן שר קדיש לעצמו ולעקידה
המשך

חכמת העמים (0)

אין מקורות

Recorded meetings (0)

אין מקורות

מאגרי מידע (1)