להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

Hanukkah | מקורות

מקרא (1)

Shlomo's Hanukkah

I Kings 8-9 | מלכים א ח-ט
המשך

מקורות רבניים (3)

What is Hanukkah

Bavli Shabat :22a | שבת כב
המשך

Adams Festival

Avoda Zara 8 | עבודה זרה ח
המשך

מקורות יהודיים מודרניים (1)

We light these lights

Hanerot Hallalu - Coral Ensemble
המשך

חכמת העמים (0)

אין מקורות

עיתונות ותרבות פופולרית (0)

אין מקורות

Recorded meetings (0)

אין מקורות

מאגרי מידע (0)

אין מקורות