להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

שקרים לבנים | מקורות

"מדבר שקר תרחק" | הרב שרלו

מקורות אחרונים

Avatar

Can Justice and Compassion go together?

הניגוד בין משפט וצדקה | תוספתא סנהדרין א', ג