להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

שקרים לבנים | מקורות

מקורות רבניים (5)

Can Justice and Compassion go together?

הניגוד בין משפט וצדקה | תוספתא סנהדרין א', ג
המשך

How to complement a bride

Beit Shamai dispute with Beit Hillel (Ketubot 17a)
המשך

Aharon the Love Maker

אבות דר' נתן פרק יב'
המשך

מקורות יהודיים מודרניים (3)

חכמת העמים (3)

Mad men

Should a terminally ill patient be told he is dying?
המשך

The lies in our life

PBS documenery film : Image and Reality in America
המשך

עיתונות ותרבות פופולרית (2)

Recorded meetings (0)

אין מקורות