להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

שקרים לבנים | מקורות

Deviation from the truth

The least initial deviation from the  truth

will be multiplied later
a thousandfold.

Aristoteles_Louvre

Aristotle

 

Students comments :

 

Aristotle demands  A very strict honesty policy
because he believes that the smallest lie
evolves gradually into  Gordian Knots
that will be impossible to untie

מקורות קשורים

Avatar

Can Justice and Compassion go together?

הניגוד בין משפט וצדקה | תוספתא סנהדרין א', ג